Hopp til hovedinnholdet

Alt om pensjon

Pensjon er penger du kan ha krav på når du har nådd en viss alder, dersom du blir syk eller skadet, og som dine etterlatte kan ha krav på når du dør.

pensjon – kort fortalt

Her kan du se korte informasjonsvideoer om pensjon.

Om pensjonssystemet

Pensjon for deg født før 1963

Pensjon for deg født i 1963 eller senere

Etterlatte- og uførepensjon

Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født før 1963

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født i 1963 eller senere

Informasjonsvideo om AFP for deg født før 1963

Informasjonsvideo om AFP for deg født i 1963 eller senere

Alderspensjon

Alderspensjon for deg født 1943-1953

Alderspensjon for deg født 1954-1958

Alderspensjon for deg født 1959-1962

Alderspensjon for deg født 1963-1967

Alderspensjon for deg født 1968-1970

Alderspensjon for deg født 1971 eller senere

Informasjonsvideo om alderspensjon for deg født før 1963

Informasjonsvideo om alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Uførepensjon

Du kan ha rett til uførepensjon dersom du på grunn av sykdom eller skade ikke er i stand til å opprettholde hele eller deler av stillingen din. Vi skiller mellom midlertidig og varig ytelse.

Uførepensjon

Etteroppgjør uførepensjon

Informasjonsvideo om uførepensjon

Etterlattepensjon

Ved dødsfall kan dine etterlatte ha rett til ektefellepensjon og/eller barnepensjon. Størrelsen på pensjonen varierer, og avhenger blant annet av når avdøde ble innmeldt i pensjonsordningen. 


Etterlattepensjon

Informasjonsvideo om etterlattepensjon

Utbetaling av pensjon

Dette kan du gjøre dersom du mener vedtaket er feil

Skattekort – riktig skatt?

Utbetalingsdatoer i 2024

Nyttige lenker

Her har vi samlet lenker til nyttige nettsider:

Statens pensjonskasse

Kommunal landspensjonskasse (KLP)

SGS 2020 Pensjonsordninger (KS) (Nye pensjonsbestemmelser gjeldende fra 1. januar 2020

Det norske trygdesystemet (Arbeidsdepartementet)

Pensjonsreformen

Alderspensjon (NAV)

Din pensjon (NAV)

Overføringsavtalen