Hopp til hovedinnholdet

Dette kan du gjøre dersom du mener vedtaket er feil

Dersom du får et vedtak fra HKP som du ikke er enig i kan du anke til Trygderetten, jmf. SGS 2020 del 1 kap.1 § 11-2 og Lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven). Fristen for å anke er seks uker fra du mottok vedtaket. 

Anken er et skriftlig brev hvor du begrunner de endringene som du krever. Legg ved eventuell dokumentasjon. Du må underskrive brevet, merke det med «anke til Trygderetten» og sende det til HKP. 

Styret i HKP vil vurdere din anke. Dersom styret ikke omgjør vedtaket vil anken bli videresendt til Trygderetten.

Du kan lese mer om ankeadgangen i Lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven)..