Hopp til hovedinnholdet

Slik søker du

Dersom du skal søke om en av våre pensjonsytelser, finner du fremgangsmåten under. Vår behandlingstid er tre måneder fra vi har mottatt alle opplysningene dine.

Avtalefestet pensjon

Du søker om AFP digitalt på «Min Side».

Slik går du frem
 1. Ta kontakt med arbeidsgiveren din og avtal en sluttdato, og si opp hele eller deler av stillingen din
 2. Fyll inn din del av søknaden på Min Side
 3. Søknaden går videre til arbeidsgiver, som må fylle ut arbeidsgiverdelen av søknaden
 4. Søknaden går videre til pensjonskassen for behandling
 5. Når søknaden din er ferdig behandlet vil du motta et vedtaksbrev fra oss
Alderspensjon

Du søker om alderspensjon digitalt på Min Side.

Slik går du frem dersom du er et aktivt medlem:
 1. Ta kontakt med arbeidsgiveren din og avtal en sluttdato, og si opp hele eller deler av stillingen din
 2. Fyll inn din del av søknaden på Min Side
 3. Søknaden går videre til arbeidsgiver, som må fylle ut arbeidsgiverdelen av søknaden
 4. Søknaden går videre til pensjonskassen for behandling
 5. Når søknaden din er ferdig behandlet vil du motta et vedtaksbrev fra oss
Slik går du frem dersom du er et fratrådt medlem:
 1. Fyll ut søknad om alderspensjon på Min side
 2. Søknaden går videre til pensjonskassen for behandling
 3. Når søknaden din er ferdig behandlet vil du motta et vedtaksbrev fra oss

UFØREPENSJON

Du søker om uførepensjon digitalt på Min Side.

Slik går du frem dersom du er et aktivt medlem og har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV:
 1. Din arbeidsgiver gir oss melding om dato for opphør av sykepenger
 2. Vi sender deg et orienteringsbrev om mulighet for å søke om uførepensjon
 3. Fyll inn din del av søknaden på Min Side, og søk om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV
 4. Søknaden går videre til arbeidsgiver, som må fylle ut arbeidsgiverdelen av søknaden
 5. Søknaden går videre til pensjonskassen for behandling
 6. Når søknaden din er ferdig behandlet vil du motta et vedtaksbrev fra oss
Slik går du frem dersom du er et aktivt medlem og ikke har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV:
 1. Din arbeidsgiver gir oss melding om dato for opphør av sykepenger
 2. Vi sender deg et orienteringsbrev om mulighet for å søke om uførepensjon
 3. Fyll inn din del av søknaden på Min Side, og informer oss om at du ikke har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV
 4. Søknaden går videre til arbeidsgiver, som må fylle ut arbeidsgiverdelen av søknaden
 5. Søknaden går videre til pensjonskassen for behandling
 6. Vi ber om legeerklæring fra din behandlende lege
 7. Utfylt legeerklæring vurderes av vår rådgivende lege
 8. Når søknaden din er ferdig behandlet vil du motta et vedtaksbrev fra oss
Slik går du frem dersom du er et fratrådt medlem og er innvilget uføretrygd fra NAV:
 1. Fyll ut søknad om uførepensjon på Min side
 2. Send oss kopi av vedtak om uføretrygd fra NAV via eDialog
 3. Søknaden går videre til pensjonskassen for behandling
 4. Når søknaden din er ferdig behandlet vil du motta et vedtaksbrev fra oss

Etterlattepensjon

Du søker om etterlattepensjon på søknadsskjema.

Slik går du frem: