Hopp til hovedinnholdet

Skjemaer

Medlemmer i pensjonskassen søker om alderspensjon, AFP og uførepensjon på «Min Side». Etterlatte bruker skjemaene under. 

Utfylt skjema sendes til oss per post.
Vi har tre måneders behandlingstid på nye søknader.

Søknad_om_etterlattepensjon
Søknad_om_barnepensjon

Andre skjemaer

Skjema for endring av kontonummer
Samtykke til innhenting av medisinske opplysninger – uføre
Arbeidsgivererklæring (PDF)
Arbeidsgivererklæring (Word)
Skjema manuelle endringer til HKP (for arbeidsgiver)