Hopp til hovedinnholdet

Uncategorized

Hva skjer med pensjonen min når jeg har permisjon?

Her får du oversikt over hva du kan forvente, enten permisjonen er med eller uten lønn. Full lønn, full pensjonsopptjening […]

Les mer

Feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned

Det er ikke feriepenger på pensjonsutbetalingene. Det betyr at du får vanlig utbetaling også i juni. Pensjonen i juni blir […]

Les mer

Hvordan få en god dialog med arbeidsgiver, NAV og legen om uføregrad 

Å få riktig uføregrad er viktig for din økonomiske trygghet og livskvalitet. En god dialog med lege, arbeidsgiver og NAV […]

Les mer

Pensjonen din reguleres fra 1. mai 2024

Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år i takt med forventet lønns- og prisutvikling. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som […]

Les mer

Ny AFP for deg som er født i 1963 er vedtatt 

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg […]

Les mer

Pensjonsforliket – enighet om endringer 

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene […]

Les mer

Årsmelding 2023

HKP har et godt avkastningsresultat i 2023 og overførte over 70 millioner til arbeidsgiverne med pensjonsordning hos oss. Vi arbeider […]

Les mer

Sjekk årsoppgavene fra pensjonskassen og NAV

«Lønnsoppgaven» fra pensjonskassen og «årsoppgaven» fra NAV for 2023 er sendt ut. Disse viser hva som er utbetalt fra pensjonskassen […]

Les mer

Alt du trenger å vite om ektefellepensjon

Ektefellepensjon er en pensjon som for mange har noen overraskende og pussige effekter, som for eksempel at den du er […]

Les mer

Barnepensjon – en trygghet for familien

Er du medlem av Haugesund kommunale pensjonskasse vil dine barn ha rett til barnepensjon om du skulle falle fra.   Barnepensjon […]

Les mer