Hopp til hovedinnholdet

Uncategorized

Skatt og utbetaling desember

Pensjonen for desember utbetales fredag 09.12.2022. Det trekkes ikke skatt av pensjonstypene AFP, alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i desember. Uførepensjon […]

Les mer

Seniordag 2022

Tidspunkt: Onsdag 30. november 2022  Sted: Hemmingstad kultursenter   Målgruppe: Ansatte som har fylt 58 år og som jobber i Haugesund kommune, eller i en […]

Les mer

Pensjonister kan jobbe med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien uten å tape pensjon

Partene i kommunesektoren har inngått avtale om en særskilt pensjonistlønnsats som gjelder ved arbeid med TISK-tiltak og vaksinering som følge […]

Les mer

AFP- og uførepensjonister kan nå melde om inntektsendring i medlemsportalen

AFP- og uførepensjonister kan nå melde inntektsendring direkte i vår medlemsportal. Dette gjør du fra «Min oversikt» etter at du […]

Les mer

Pensjonsutvalget foreslår økt pensjonsalder

Pensjonsutvalget, ledet av Kristin Skogen Lund, har evaluert pensjonsreformen som kom i 2011. I sin utregning foreslår utvalget å innføre […]

Les mer

Pensjonsregulering fra 1. mai 2022

Trygdeoppgjøret er gjennomført og det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2022 er 111 477 kroner. Dette er en økning på 4,77 […]

Les mer

Pensjon – kort fortalt

I samarbeid med flere andre offentlige pensjonskasser har vi laget informasjonsvideoer som omhandler pensjon. Pensjonsregelverket er komplisert – og videoene […]

Les mer

Pensjonisters arbeid relatert til flyktninger fra Ukraina

Det er ventet et stort behov for arbeidskraft i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina. På bakgrunn av dette har regjeringen […]

Les mer

Vi går over til elektronisk kommunikasjon

Haugesund kommunale pensjonskasse vil fra og med 01.04.2022 gå over til elektronisk kommunikasjon. Fra denne dato vil vi publisere alle […]

Les mer

Nye inntektsregler for folketrygdberegnet AFP

Fra 1. januar 2022 økes toleransebeløpet for folketrygdberegnet AFP til 30 000 kroner per år (før skatt). Det vil si […]

Les mer