Uncategorized

AFP- og uførepensjonister kan nå melde om inntektsendring i medlemsportalen

AFP- og uførepensjonister kan nå melde inntektsendring direkte i vår medlemsportal. Dette gjør du fra «Min oversikt» etter at du […]

Les mer

Pensjonsutvalget foreslår økt pensjonsalder

Pensjonsutvalget, ledet av Kristin Skogen Lund, har evaluert pensjonsreformen som kom i 2011. I sin utregning foreslår utvalget å innføre […]

Les mer

Pensjonsregulering fra 1. mai 2022

Trygdeoppgjøret er gjennomført og det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2022 er 111 477 kroner. Dette er en økning på 4,77 […]

Les mer

Pensjon – kort fortalt

I samarbeid med flere andre offentlige pensjonskasser har vi laget informasjonsvideoer som omhandler pensjon. Pensjonsregelverket er komplisert – og videoene […]

Les mer

Pensjonisters arbeid relatert til flyktninger fra Ukraina

Det er ventet et stort behov for arbeidskraft i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina. På bakgrunn av dette har regjeringen […]

Les mer

Vi går over til elektronisk kommunikasjon

Haugesund kommunale pensjonskasse vil fra og med 01.04.2022 gå over til elektronisk kommunikasjon. Fra denne dato vil vi publisere alle […]

Les mer

Nye inntektsregler for folketrygdberegnet AFP

Fra 1. januar 2022 økes toleransebeløpet for folketrygdberegnet AFP til 30 000 kroner per år (før skatt). Det vil si […]

Les mer

Vi er tilbake på kontoret

Vi er tilbake på kontoret fra 02.02.22

Les mer

Utbetalingsdatoer i 2022

Plan for utbetalinger av pensjon for 2022

Les mer

Hjemmekontor fra 9. desember

Grunnet nasjonale smitteverntiltak har vi i HKP hjemmekontor fra og med 9. desember og inn til videre.

Les mer