Hopp til hovedinnholdet

Plikten til å fratre ved særaldersgrense fjernes

Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene. For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nyttregelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen sektor KSutsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022.

Dette betyr at du som jobber i en stilling med aldersgrense 60 eller 65 år ikke lenger er pliktig til å gå av med pensjon vedaldersgrensen, men kan fortsette å arbeide helt til den alminnelige aldersgrensen som er 70 år. Kort fortalt betyr endringenfølgende:

Du kan lese mer om lovendringen på Stortingets nettsider