Hopp til hovedinnholdet

Skatt og utbetaling desember

Pensjonen for desember utbetales fredag 09.12.2022. Det trekkes ikke skatt av pensjonstypene AFP, alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i desember. Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, dermed trekkes det halv skatt av uførepensjon i desember.