Hopp til hovedinnholdet

Regjeringen foreslår å endre skattereglene for barnepensjon

Regjeringen har 17. november 2023 fremmet forslag om å skattlegge barnepensjon som kapitalinntekt, ikke som lønn, og kombinert med et nytt fradrag.  

Det vil innebære en klar forenkling av reglene, og vil også gi lav skatt på arbeidsinntekt som barn har ved siden av barnepensjonen.  

Forslaget er ment å sikre et godt nivå på barnepensjonen etter skatt. Forslaget omfatter også barnepensjon fra andre ordninger enn folketrygden, som skattlegges på samme måte som barnepensjon fra folketrygden. 

Regjeringen foreslår at det særskilte fradraget skal utgjøre 30 000 kroner.  

Det foreslås at endringene skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2024. 

Les mer hos Regjeringen

Bildetekst: Selv om ingen liker å snakke om det, er det et faktum at også foreldre kan falle fra mens barna er små. Barnepensjon sikrer deres fremtid et stykke på veien.  
Foto: Runar Lind / NTB