Hopp til hovedinnholdet

Pensjonsutvalget foreslår økt pensjonsalder

Pensjonsutvalget, ledet av Kristin Skogen Lund, har evaluert pensjonsreformen som kom i 2011. I sin utregning foreslår utvalget å innføre en helt ny modell hvor pensjonsalderen gradvis øker fra og med 1964-kullet. Dette fordi levealderen i befolkningen øker. Den vanlige («normerte») pensjoneringsalderen vil være 67 år for 1963 kullet. For en som er født i 1980 vil den trolig kunne bli om lag 69 år. Du finner pensjonsutvalgets utredning her.