Hopp til hovedinnholdet

Pensjonsregulering fra 1. mai 2022

Trygdeoppgjøret er gjennomført og det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2022 er 111 477 kroner. Dette er en økning på 4,77 prosent som tilsvarer samlet lønnsvekst i samfunnet.

 Fra 1. mai 2022 er pensjon fra HKP regulert slik:

Nytt månedsbeløp utbetales fra juni av, med etterbetaling for mai. 

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no