Hopp til hovedinnholdet

Pensjonister kan fortsatt jobbe med TISK og koronavaksinering, eller flyktninger fra Ukraina, uten å tape pensjon

Tariffpartene i kommunesektoren innførte i 2022 en særskilt pensjonistlønnssats (300 kroner pr faktisk arbeidet time) for pensjonister som jobber med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien, eller jobber med flyktninger fra Ukraina. Pensjonert personell kan motta den særskilte pensjonistlønnen uten at AFP eller alderspensjonen fra HKP blir redusert.  Tiltaket gjaldt i første omgang ut 2022, men er nå forlenget frem til 1. juli 2023.

Du kan lese mer om ordningen på KS sine hjemmesider. Aktuell artikkel finner du på nettsiden https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/pensjon/tiltak-med-sarskilt-pensjonistlonnssats-viderefores/