Hopp til hovedinnholdet

Oppsatt pensjon for deg født 1943-1962

Det vises til SGS 2020 Pensjonsordninger §§ 18-1 og 31-1.
Dersom du slutter hos din arbeidsgiver før du har rett til å ta ut pensjon blir du utmeldt av HKP. Dersom du begynner hos en ny arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning blir du innmeldt i pensjonsordningen til din nye arbeidsgiver (f.eks KLP). Alle tidsrom der du har vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning legges sammen den dagen du slutter i jobben for å ta ut pensjon. Dersom du går over til privat sektor etter at du ble utmeldt av HKP kan du likevel ha rett til pensjon dersom faktisk opparbeidet medlemstid er 3 år eller mer. Dette kaller vi for «oppsatt pensjon».

Oppsatt pensjon gjelder for alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.
Rett til oppsatt alderspensjon inntrer fra det tidspunkt du når den aldersgrense som gjaldt for din medlemspliktige stilling, likevel tidligst fra fylte 65 år og senest fra det tidspunkt du etter fylte 67 år får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.
Rett til oppsatt uførepensjon inntrer tidligst nå du får rett til uføretrygd fra folketrygden.
Rett til oppsatt etterlattepensjon kan inntre for dine etterlatte dersom du dør.

Pensjonens størrelse avhenger av antall medlemsår (tjenestetid), sluttlønn og stillingsstørrelse. Har du hatt varierende stillingsstørrelse vil pensjonen bli beregnet etter gjennomsnittlig deltid. Det er den siste offentlige pensjonsordningen som du var medlem av som administrerer og utbetaler pensjonen på vegne av alle offentlige tjenestepensjonsordningene som er tilknyttet «Overføringsavtalen». Søknad om pensjon skal derfor sendes den siste pensjonsordningen du var medlem i.
Overføringsavtalen finner du her.