Hopp til hovedinnholdet

Økt pensjonistlønn fra 1. januar 2023

Satsen for pensjonistlønn er økt til 233 kroner pr time.  Å jobbe på pensjonistvilkår er en mulighet for deg som er alderspensjonist og ønsker å jobbe litt i offentlig sektor. Ved å jobbe på pensjonistvilkår unngår du at alderspensjonen fra HKP blir redusert selv om du jobber ved siden av. Pensjonistvilkår kan også gjelder for deg som har fylt 65 år og har AFP fra HKP. Har du AFP og er usikker på inntektsreglene dine kan du ta kontakt med oss.  Reglene for pensjonistvilkår får du hos arbeidsgiveren din.

Velger du å jobbe du på ordinære lønnsvilkår i offentlig sektor, vil du bli innmeldt i HKP eller i en annen en offentlig tjenestepensjonsordning. Alderspensjonen fra HKP skal da reduseres. 

Du kan ha inntekt fra privat sektor uten at alderspensjonen fra HKP blir redusert. 

Din alderspensjon fra NAV blir ikke redusert for arbeidsinntekt.