Hopp til hovedinnholdet

Økt minstepensjon for enslige

Fra 1. januar 2023 øker NAV pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner i året. For de aller fleste kommer økningen på marsutbetalingen fra NAV, sammen med etterbetaling.

Er du enslig minstepensjonist i folketrygden og har alderspensjon eller ektefellepensjon fra HKP, vil din pensjon fra HKP bli lavere. Årsaken er at pensjonen fra HKP samordnes (reduseres) med pensjon fra NAV. I henhold til samordningsloven skal vi samordne med pensjonstillegg og minstenivåtillegg som inngår i minstepensjonen fra NAV.  Økt minstepensjon  gir økt samordningsfradrag og lavere pensjon fra HKP. Din samlede pensjon fra NAV og HKP vil ikke bli mindre.

Dersom vi reduserer din pensjon vil du få brev fra oss. 

Du kan lese mer om økningen i NAV her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okning-i-minstepensjon-for-enslige/id2962857/