Hopp til hovedinnholdet

Nye inntektsregler for folketrygdberegnet AFP

Fra 1. januar 2022 økes toleransebeløpet for folketrygdberegnet AFP til 30 000 kroner per år (før skatt). Det vil si at pensjonister som mottar 100 prosent folketrygdberegnet AFP kan tjene inntil 30 000 kroner i året (før skatt) uten at pensjonen blir redusert. Ved inntekt over 30 000 kroner i løpet av et kalenderår vil folketrygdberegnet AFP bli redusert fra første inntektskrone i et årlig etteroppgjør.

Pensjonister som mottar gradert folketrygdberegnet AFP (mindre enn 100 prosent) blir avkortet for en forventet arbeidsinntekt. Dersom skatteoppgjøret for 2022 (eller senere år) viser at den faktiske arbeidsinntekten avviker med mindre enn 30 000 kroner, i forhold til forventet inntekt, vil vi ikke foreta etteroppgjør (krav eller tilbakebetaling av AFP).

Merk at toleransebeløpet ikke gjelder mottakere av tjenestepensjonsberegnet AFP. Vi gjør også oppmerksom på at toleransebeløpet fortsatt er 15 000 kroner for inntektsår til og med 2021.