Hopp til hovedinnholdet

Korona: Bidra uten å tape pensjon

Stortinget har vedtatt endringer slik at yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe uten å få pensjonen redusert, så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien.

KS har også vedtatt dette for sine tariffbestemte ordninger. Pensjonister som mottar alderspensjon eller AFP fra HKP kan arbeide på ordinære lønnsvilkår innen offentlig helsetjeneste uten at pensjonen reduseres. Dette gjelder så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien.

Reglene omfatter både pensjonister som blir beordret til ekstra arbeid i offentlig helsetjeneste, eller frivillig tar på seg nødvendig arbeid i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov.

Reglene gjelder ikke bare helsepersonell, men alle yrkesgrupper som arbeider innen offentlig helsetjeneste, som blantannet kokker, renholdere og assistenter. Dette betyr for eksempel at alle som jobber på et sykehjem er omfattet av de midlertidigereglene.

Arbeidet gir rett til medlemskap i HKP, og arbeidsgiver skal melde dette til HKP på vanlig måte. Tiltaket gjelder frem til 1. september 2022.

Reglene gjelder ikke for uførepensjonister.