Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg ta med meg pensjonen min til Gran Canaria? 

Ja, er det korte svaret. Den offentlige tjenestepensjonen din kan du ta med deg dit du vil oppholde deg eller bosette deg.  Tjenestepensjon er pensjonen fra dine tidligere arbeidsgivere.  

Vurderer du å bli solpensjonist bør du allikevel være klar over at folketrygden har strengere regler og her har vi laget en huskeliste over hva du må tenke på før du drar. 

Foto: © Jens Sølvberg / Samfoto

Nordmenn elsker å reise, og vi har en hard vinter mange liker å reise ifra. Med over 6,5 millioner feriereiser til utlandet i fjor, viser SSBs reiseundersøkelse, ser verken miljøargumentene eller dyrtiden å bite på nordmenn. 

Som pensjonist kan du fortsatt beholde pensjonen fra folketrygden dersom du ikke bor i utlandet mer enn 12 måneder. Her er noen regler for pensjonen din fra folketrygden du bør tenke på før du pakker reisevesken: 

Du kan miste medlemskapet i folketrygden 

Vær oppmerksom på at du mister medlemskapet ditt i folketrygden dersom du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder. Dersom du oppholder deg i utlandet over 6 måneder i to eller flere år på rad, mister du også medlemskapet. Det er den faktiske tiden du oppholder deg i utlandet, uavhengig av hvor du er folkeregistret, som legges til grunn når NAV vurderer om du fortsatt er medlem av folketrygden. 

Bosatt i utlandet 

Hvis du flytter til et EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med, kan du ta med deg alderspensjonen din fra folketrygden. 

Alderspensjon ved flytting til et land Norge ikke har avtale med 

Hvis du er bosatt eller bosetter deg i et land som Norge ikke har trygdeavtale med, kan du ta med pensjonen din fra folketrygden hvis du oppfyller vilkårene. 

Hvis du er født før 1954 (gamle regler): 

Hvis du er født etter 1963 (nye regler): 

Hvis du er født mellom 1954 og 1963 (gamle og nye regler): 

Begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon 

Dersom du er flyktning eller har fått innvilget rettigheter som ung ufør i folketrygden er det begrensninger i å ta med seg pensjonen ut av landet, uavhengig av når du er født. De særlige reglene for ung ufør i pensjonsberegningen slutter å gjelde hvis du flytter fra Norge. Pensjonen blir da bare beregnet etter egen pensjonsopptjening, og ikke etter reglene for ung ufør. 

Meld fra om endringer 

Når du flytter til utlandet, må du: 

Du må også melde fra til NAV om du flytter tilbake til Norge. 

Hva er det beste landet å være pensjonist i? 

Undersøkelsen «Global Retirement Index», er gjennomført av det amerikanske magasinet og nettstedet International Living. De kårer det beste landet å migrere til som pensjonist. De vurderer landene ut ifra; hvor mye det koster å kjøpe eller leie bosted, økonomiske fordeler du får som pensjonist, levekostnader, kulturtilbud og aktiviteter, helsevesen, infrastruktur, klima og landets utvikling og styresett. 

Og i følge 2024 undersøkelsen er det bare å pakke kofferten til Costa Rica som troner på første plass. Tett etterfulgt av Portugal, Mexico, Panama. Spania, som mange opplever som nordmenns favoritt, kom først inn på en femteplass på denne rankingen. Du kan se hele listen her: 

For en fullstendig oversikt les mer her: Alderspensjon og utland – nav.no