Hopp til hovedinnholdet

Hvordan få en god dialog med arbeidsgiver, NAV og legen om uføregrad 

Å få riktig uføregrad er viktig for din økonomiske trygghet og livskvalitet. En god dialog med lege, arbeidsgiver og NAV er avgjørende for å sikre en rettferdig og effektiv vurdering. Her er noen tips: 

Før du starter: 

– Altfor mange blir gående for lenge uten at arbeidsevnen blir avklart, forteller Geir Riise, rådgivende lege i Pensjonskassen for fylkene. Og det gjelder å gjøre mest mulig av dette så lenge du har en arbeidsgiver. Arbeidstakere har beskyttelse ett år som sykemeldt, bruk det året på å teste arbeidsevnen. Dersom du mister muligheten til å være tilknyttet en arbeidsplass, så er det vanskeligere å få testet arbeidsevnen din. Da blir en gående på arbeidsavklaringspenger, men det er ingen garanti for at du får en uføreytelse.   

Dialog med legen: 

Dialog med arbeidsgiver: 

Dialog med NAV: 

Husk: 

Dessverre er det slik at hvis du går lenge på midlertidige uføreytelser kan du havne i uførefella, som betyr at du tjener bare pensjon ut ifra hvor mye du jobber. For eksempel, dersom du mottar 30 uførepensjon, mister du opptjening i Folketrygden for de 70 prosenten du ikke jobber.  

Uføregraden din kan også påvirke tjenestepensjonen din fra Haugesund kommunale pensjonskasse. Noen tjenestepensjonsordninger gir økte ytelser for personer med redusert arbeidsevne eller uførhet. 

Uansett vil det alltid lønne seg å jobbe mer. 

Kilde: Nav.no, regjeringen.no

Det er viktig å få frem at det er håp! 7/10 som er på godt drevne arbeidsrettet rehabilitering kommer tilbake i arbeid, enten i den jobben man har eller en tilrettelagt jobb, forteller Geir Riise. 

Foto: NTB_-Maskot