Hopp til hovedinnholdet

Digital seniordag 2021

På grunn av korona og smittesituasjon ble seniordagen for ansatte som har fylt 58 år gjennomført digitalt i 2020. Dessverre må seniordagen også i år gjennomføres digitalt.

I den anledning har personalsjefen laget en video som gir deg et lite innblikk i seniortiltak i Haugesund kommune. I tillegg har vi laget videoer om dine pensjonregler.

1. januar 2020 ble det innført nye regler for AFP og alderspensjon for ansatte som er født i 1963 eller senere. Vi har derfor laget to versjoner av seniordagen. En for deg som er født i 1962 eller tidligere og en for deg som er født i 1963 eller senere

For deg som er født i 1962 eller tidligere

Personalsjef Morten Meland forteller i første video om det å bli senior i Haugesund kommune.

Du har tjenestepensjon gjennom din arbeidsgiver. Veien til pensjon kan imidlertid oppleves vanskelig og uoversiktlig. Vi laget derfor i 2020 syv videoer som forteller mer om dine pensjonsvalg. Videoene varer fra 3 til 18 minutter (totalt 1 time og 20 minutter). HKP anbefaler at du ser på videoene i stigende rekkefølge for lettere å forstå sammenhengen.

 1. Personalsjef Morten Meland om det å bli senior i Haugesund kommune
 2. Presentasjon av HKP
 3. Alderspensjon fra Folketrygden
 4. Tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver 
 5. Avtalefestet pensjon (AFP) 62 – 67 år
 6. Alderspensjon fra 67 år
 7. For deg med særaldersgrense
 8. Veien til pensjon

For deg som er født i 1963 eller senere

Personalsjef Morten Meland forteller i første video om det å bli senior i Haugesund kommune.

Du har tjenestepensjon gjennom din arbeidsgiver. Veien til pensjon kan imidlertid oppleves vanskelig og uoversiktlig. Vi har derfor har laget syv videoer som forteller mer om dine pensjonsvalg. Noen av videoene ble spilt inn til Seniordagen 2020.

Videoene varer fra 3 til 19 minutter (totalt litt over 1 time). HKP anbefaler at du ser på videoene i stigende rekkefølge for lettere å forstå sammenhengen.

 1. Personalsjef Morten Meland om det å bli senior i Haugesund kommune
 2. Presentasjon av HKP
 3. Alderspensjon fra Folketrygden
 4. Tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver 
 5. Alderspensjon fra 62 år
 6. AFP og betinget tjenestepensjon
 7. For deg med særaldersgrense
 8. Veien til pensjon