Hopp til hovedinnholdet

For deg som er ung i arbeidslivet

Pensjonskassen gir deg trygghet – også før du slutter å jobbe

Ja, vi vet, vi vet … Det er lenge til du skal pensjonere deg. Men les litt til allikevel! Medlemskapet i Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) handler ikke bare om hva du skal leve av den dagen du ikke skal jobbe mer.

Du har fått en jobb i offentlig sektor. Dine første tanker er ikke automatisk at du skal få i gang pensjonssparingen slik at du kan leve som du vil om 40-50 år! Du har andre ting du bør tenke på i denne fasen av i livet.

Har du stiftet familie har du kanskje stilt deg spørsmål som hva du skal leve av dersom du ikke kan jobbe som før. Eller hva som skjer med de nærmeste dersom noe skulle skje med deg. Her er god informasjon som kan hjelpe deg med å finne svarene:

Ikke bare alderspensjon.

Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til pensjonskassen ikke er «tradisjonell» sparing, men er prisen du betaler for å være medlem. Hadde de to-prosentene du betaler inn vært det eneste du fikk tilbake ved pensjonsalder, ville det blitt en ganske mager pensjonstid.

Og dessuten: Bak det som folk flest oppfatter som kun en «pensjonsordning», får du automatisk en del andre goder i tillegg til livsvarig alderspensjon. Goder som du kanskje ikke er klar over, men som kan komme godt med.

Uførepensjon fra pensjonskassen

Ingen er uovervinnelig. Ulykker og sykdom kan skje. I Norge er de fleste sikret enn viss inntekt fra folketrygden dersom de blir uføre. Er du medlem i HKP har du noen fordeler i tillegg. Du er dekket gjennom vår uførepensjonsordning. Kommer du fra privat sektor, er det ikke sikkert at arbeidsgiveren din hadde en uførepensjonsordning (de er ikke pliktige til det).

Dersom du blir mindre enn 50 prosent ufør har du ikke rett til uføretrygd fra folketrygden (NAV). I offentlig sektor holder det at du er 20 prosent ufør. Det betyr at medlemskapet i HKP gir deg en ekstra sikkerhet.

Etterlattepensjon fra pensjonskassen

Har du samboer? Er du gift? Har du barn eller planlegger du å få? Ingen liker å tenke på det, men det er et faktum at folk dør. Hva da med de som sitter igjen?

Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får ved din bortgang. Det finnes etterlattepensjon for både ektefeller/registrerte partnere (ektefellepensjon) og barn under 20 år (barnepensjon).

Et viktig punkt: Vær klar over at samboere ikke har rett til ektefellepensjon fra HKP slik regelverket er i dag. Ja, vi vet det virker «gammeldags» og at NAV kan gi ytelser til gjenlevende samboer. Men, vi er nødt til å følge lovverket som er vedtatt av Stortinget, som sier at kun ektefelle eller registrert partner har rett til ektefellepensjon.

Alle livets faser

Pensjonsordningen i HKP er altså ikke bare for pensjonister! Et medlemskap i HKP gir trygghet i alle livets faser.

Bildetekst: Alderspensjon er ikke det du tenker på når du er ung. Du er et annet sted i livet som trenger andre tanker. Foto: Johner / NTB
 
Kilder: Norskpensjon.no og SPK (Statens pensjonskasse)