Hopp til hovedinnholdet

Feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned

Det er ikke feriepenger på pensjonsutbetalingene. Det betyr at du får vanlig utbetaling også i juni. Pensjonen i juni blir utbetalt 14 juni. 

Det er vanlig skattetrekk for AFP, alders- og etterlattepensjon i alle årets måneder bortsett fra desember. Men for uførepensjon er det ikke skattetrekk i juni.  

Vi ønsker deg en fin sommer! 

Foto_Istock MelkiNimages