Hopp til hovedinnholdet

Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP  

Denne artikkelen er for deg som er født i 1962 eller tidligere og får utbetalt AFP etter folketrygdens beregningsregler  

AFP skal reduseres for arbeidsinntekt. Pensjonsgraden blir beregnet ut fra den inntekten du oppgir til oss. Dersom du får endret inntekt må du selv melde fra til oss om dette. Når skattemeldingen er klar blir det foretatt et etteroppgjør, der vi kontrollerer om vi har utbetalt riktig pensjon.  

Fra 1. januar 2024 er toleransebeløpet 0,26 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Dette utgjør 30 841 kroner. Toleransebeløpet endres 1. mai hvert år når grunnbeløpet reguleres. Toleransebeløpet er ikke det samme som et fribeløp, men en grense for når AFP skal justeres. Hvis den reelle inntekten din avviker med mer enn 30 841 kroner pr. år fra inntekten du har oppgitt, må du gi oss beskjed om dette.  

Før 1. januar 2024 var toleransebeløpet 30 000 kroner per år.  

Her kan du lese mer om AFP.

Foto: NTB /Franke + Mans