Hopp til hovedinnholdet

AFP- og uførepensjonister kan nå melde om inntektsendring i medlemsportalen

AFP- og uførepensjonister kan nå melde inntektsendring direkte i vår medlemsportal. Dette gjør du fra «Min oversikt» etter at du har logget deg inn i medlemsportalen. Under overskriften «Utbetalende pensjoner» kan du gi oss melding om ny inntekt.

Dersom du har inntekt ved siden av pensjonen din, er det viktig at denne er mest mulig riktig. Inntekten blir brukt for å beregne rett pensjon til deg som har folketrygdberegnet AFP eller uførepensjon. Har du oppgitt for mye, eller for lite i inntekt, vil HKP gjennomføre et etteroppgjør når skattemeldingen er klar. Du kan lese mer om etteroppgjør her: Etteroppgjør AFP og uførepensjon